Sømliøya leirstedSømliøya leirsted ©Jan Korssjøen

Hva er konfirmasjon?

Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn.

Teksten ovenfor er hentet fra konfirmasjonsgudstjenestens liturgi.

Konfirmasjon er en av bygdas årlige festdager. Mange steder er det en ”mini-17. mai” med bunader, samedrakter og en ”engleskare” av ungdommer som for noen timer klarer seg uten både ball, mobiltelefon og ipod. Det er flere enn kamerater og venninner som blir ekstra stille når innbydelsen blir konkret og nær: Kom nå fram til Herrens alter så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn. 

Hvert år ønsker også en del ungdommer som ikke er døpt å være med på konfirmasjonsforberedelsene. Mange av disse blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden og kan dermed la seg konfirmere ved konfirmasjonstidens avslutning. 

Presten leder kirkens konfirmasjonsundervisning som omfatter gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.  

 

konfirmanter bordtenniskonfirmanter bordtennis©Svein Kåre Johansen

 

Konfirmasjon i Vikna 

Konfirmanttiden i Vikna 2013- 14 begynner etter påmeldingsfristen 20. august 2013. Det vil være tjenesteoppgaver på gudstjenestene gjennom høsten og våren. I november er det "kickoff- helg" på Garstad grendahus med presentasjon av konfirmantene i Garstad kirke. Deretter blir det konfirmantkvelder ca. en gang i måneden gjennom vinter og vår. Den siste uka av sommerferien 2014 er det sommerleir på Sømliøya leirsted i Årsetfjorden, hvor ca. halvparten av konfirmantundervisninga vil foregå.

Endelig konfirmasjon finner sted i Garstad kirke 6. og 7. september 2014.

 

Foreldremedvirkning

Konfirmantopplegget i Vikna er basert på en vesentlig grad av foreldremedvirkning etter dugnadsmetoden. Det er snakk om kjøring, bevertning og tilstedeværelse på leirene og tre gudstjenester for hver familie i løpen av høsten og våren. Ungdomsledere vil også hjelpe til på leirene. Konfirmantforeldrene har også brukt å stilt som voksenvakter etter tur på ungdomsklubben i Vikna. Foreldrene innviteres til egne foreldrekvelder gjennom konfirmanttida med informasjon, aktuelle temaopplegg og mulighet for spørsmål og samtale.

Påmelding og konfirmantavgift

Påmelding skjer på Viknamenighets hjemmeside www.viknamenighet.no samt betaling av konfirmantavgiften på 1100 kr til konto 4482 20 47995 innen påmeldingsfristen 20. august 2013.

Gi oss gjerne beskjed dersom konfirmanten skulle ha spesielle behov i forhold til allergi, helse e.a. Dette behandles selvsagt konfidensielt. Vi kommer senere også til å be om tillatelse til å offentliggjøre bilder og navn på konfirmantene i løpet av konfirmanttida. Ellers er det bare å ta kontakt med oss på menighetskontoret, telefon eller E- post om dere skulle lure på noe.

Velkommen til konfirmasjon i Vikna!

Sokneprest Jan Korssjøen, telefon 473 95 710, e-post jankors@online.no