Rørvik kirke.Rørvik kirke. Foto Knut Grindvik, copyright.

Rørvik kirke

18. februar 2012 ble Rørvik kirke rammet av brann. Skadene etter brannen ble så store, at kirken ble totalskadet. Kirken skal rives, og det skal bygges ny kirke på samme sted. Vikna kirkelige fellesråd har satt en plankomite, som på vegne av Vikna menighet og fellesrådet skal jobbe med saken. Det er representanter fra fellesrådet og kommunen, samt sokneprest og prost, som utgjør denne komiteen. Før brannen var det konkrete planer om en utvidelse av kirken.

Den første kirken ble bygd og innviet i 1896, etter at Johan Berg "paa vegne af flere" sendte brev til herredstyret der han ber om herredstyrelsens medvirkning til  "opførelse af et religiøst forsamlingshus i Rørvik. Oprindelig tænkt som et bedehus, men senere taget sigte paa et kapel." Det var da nedsatt en privat kapellkomite som forbereder saken og skaffer tilveie bortimot halvparten av byggemidlene ved innsamling fra private. Det var opprinnelig planlagt en kirke som rommet 500-600 mennesker, men dette ble av kostnadsmessige årsaker redusert til ca 200. Grunnen med tilkomstvei ble gitt avgiftsfritt av Johan Berg. Byggmester var O. Scheistrøen, en kjent kirkebygger som har gjort utbyggings og restaureringsarbeider både på Garstad, Lundring og Steine. Kostnaden med oppførelsen av kirken, ble på i underkant av kr 10.000,-, og av dette hadde Rørvik Kvindeforrening samlet inn over halvparten av summen. Kirken ble vigslet 27 oktober 1896 av biskop Skaar.

Rørvik kirke skadet 1940Rørvik kirke skadet 1940Vikna menighet


1 mai 1940 falt det en bombe på haugen mellom kirken og Johan Bergs gate. Kirken ble så hardt skadet at den ikke kunne brukes uten en grundig reparasjon. Kirken ble da bygget opp igjen i en noe enklere versjon enn den opprinnelige. Spesielt tårnet og vinduene ble erstattet med enklere og rimeligere løsninger.
Våren 1973 ble kirken pusset opp innvendig.

I 2006 og 2007 ble prekestolen flyttet, og alterpartiet, talerstol og døpefont ble malt. Alterbord og knelepute ble trukket om i nytt stoff, og midtgangen fikk nytt teppe.

 

AlterpartiAlterparti©Svein Kåre Johansen

AlbatrossAlbatrossSvein Kåre Johansen

DøpefontDøpefontSvein Kåre Johansen

MidtgangMidtgangSvein Kåre Johansen

Galleri med orgelGalleri med orgelSvein Kåre Johansen

Prekestol Rørvik kirkePrekestol Rørvik kirkeSvein Kåre Johansen